Outsourcing

Outsourcing správy datových sítí, tedy komplexní technická péče o IT externím poskytovatelem služeb, se stal obecně uznávaným trendem. Mezi našimi klienty jsou společnosti, které vlastní oddělení IT nikdy neměly, avšak jsou mezi nimi také firmy, které si v průběhu svého vývoje spočítaly, že outsourcing je efektivnější, a proto se rozhodly vyměnit své interní informatiky za komplexněji vybavený externí tým, který spolehlivý a bezpečný provoz jeho lokální počítačové sítě zabezpečí.

Outsourcing zajišťujeme buď v plném rozsahu, nebo v rozsahu podle potřeb klienta. Řešíme nejen nejnáročnější práce, ale často i standardní technické práce, které však svou časovou náročností přesahují kapacity interních informatiků.

Outsourcing poskytujeme také jako subdodavatelé v kooperaci a pod hlavičkou nadnárodních IT společností, které stanovují pravidla a cení si zejména odbornosti, vystupování a loajality našich pracovníků. Hovoříme mj. anglicky, německy, slovensky a maďarsky, našimi službami pokrýváme nejen Českou republiku, ale také Slovensko a Maďarsko.

Správa klientských stanic

Řešení všech servisních požadavků na stanicích pracovníků zákazníka, ať potřeba vznikla jako technická či programová závada, a nebo jako důsledek nedostupnosti komunikačních služeb, příp. jako problém uživatelské neznalosti na straně obsluhy. Nezahlcujeme uživatele neznámými pojmy, navrhneme řešení, které srozumitelně vysvětlíme a provedeme rychle, kvalitně a v přívětivých cenách.

Správa serverů

Správa a údržba síťového prostředí, administrace serverů, a opravy a aktualizace technických i programových prostředků na serverech. Vytváření a ověřování bezpečnostní politiky a organizování rutinních prací jako je zálohování a archivace dat, aktualizace systémových, aplikačních a bezpečnostních SW.

Správa síťové infrastruktury

Instalace a opravy síťové infrastruktury (kabeláže, wi-fi zařízení) provádíme zejména v metalických nebo wi-fi prvcích, ve spolupráci s našimi partnery však řešíme i vaření optických vláken.